Bieżąca audycja:

3. Nigdy się nie poddawaj (część 2)

2 List do Tymoteusza 3,1-5.10-14; 4,1-5

Cz. 2.
Ładowanie kazania ...

Apostoł Paweł spędził ostanie dni swojego życia w więzieniu mamertyńskim w Rzymie. To było przerażające miejsce. Wszystkich, którzy kroczyli schodami w głąb tych cuchnących lochów, ogarniała rozpacz.

Paweł miał wtedy około 60 lat. Przez dwie dekady z oddaniem służył Bogu, głosząc przesłanie Ewangelii niemal w całej wschodniej części Imperium. Teraz stanął przed najtrudniejszym wyzwaniem w swoim życiu.

Cesarz Neron nienawidził chrześcijan. Chciał stłumić głos Apostoła, jednak nie mógł zatrzymać Jego pióra. W mroku celi Paweł zdołał napisać swój ostatni list, który my znamy jako 2 List do Tymoteusza. W liście tym zachęca swojego "syna w wierze", by - w obliczu prześladowań i opozycji wewnętrznej - nie porzucał swego powołania ani nie zaniedbywał darów, które otrzymał od Boga.

Słowa te są skierowane również do nas, żyjących w XXI wieku.

Wyróżniony artykuł

  • Wiara w pracy

    Charles R. Swindoll

    Ponad jedną trzecią swojego dorosłego życia spędzimy w pracy. Dźwięk budzika o siódmej rano, korki o ósmej trzydzieści, sterta problemów do rozwiązania o dziewiątej trzydzieści, kawa o jedenastej, konflikt o czternastej, wymęczony powrót do domu o osiemnastej. A jutro - dokładnie ten sam scenariusz. Brzmi znajomo?

    Czytaj dalej...

Kolumna Zygmunta [wideoblog]

 

Chuck w liczbach

IFL POLSKA App

Wypróbuj naszą aplikację mobilną:

promoslide

Misja IFL-Polska

IFL-Polska pragnie przekazywać przesłanie Pisma Świętego jak najlepiej i jak najwierniej. Pragniemy to robić rzetelnie, w sposób przejrzysty i praktyczny, aby pomóc w lepszym zrozumieniu planu, jaki Bóg ma dla człowieka. Ludziom wierzącym pragniemy wskazywać na ich miejsce i rolę w świecie pełnym potrzeb, niebezpieczeństw, wrogości i rozpaczy.

Naszą misję realizujemy głównie poprzez nadawanie półgodzinnych audycji radiowych. Wsparciem dla tych programów jest służba duszpasterska oraz produkcja różnych pomocy, które pomagają pogłębiać wiedzę biblijną i stosować ją w codziennym życiu.